Een nieuwe taal leren

Groep 7

Nieuw in deze groep zijn de lessen Engels die gegeven worden met behulp van de methode ‘Real English’.

De kinderen krijgen meer huiswerk en worden steeds meer op hun eigen verantwoordelijkheid aangesproken. Eens per week kijken de kinderen gezamenlijk naar het School-TV week-journaal om zich een breder beeld te vormen van de wereld. De rest van de vakken die aangeboden worden, zijn dezelfde als in andere groepen. In de weektaak staat nu elke dag rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en wereldoriëntatie.

Wekelijks wordt aandacht besteed aan schrijven, Engels en levensbeschouwing en twee keer per week gym. De leerlingen leggen in groep 7 ook het theoretisch en praktisch verkeersexamen af.

Heeft u vragen over de Minister Marga Klompéschool?

Contact

Robert Kochplaats 346-348
3068 JD  Rotterdam

010-4206661
info@mmkschool.nl

crossmenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram