Veilig leren lezen

Groep 3

Dit is de groep waarin de kinderen leren lezen en schrijven en waar ze in vergelijking met de kleuterperiode langer op hun stoel moeten zitten. Natuurlijk is er ook ruimte om te spelen, maar spelend leren gaat geleidelijk over in leren. In groep 3 gebruiken we de methode ‘Veilig leren lezen’. Deze methode biedt concrete mogelijkheden en materialen om in te spelen op verschillen tussen kinderen. Zo is er een maangroep voor kinderen die starten met het leesonderwijs en een zongroep voor kinderen die al vlot kunnen lezen. Met de bijbehorende differentiatiematerialen wordt vervolgens gezorgd voor de juiste aanpak voor elk kind. Naast het lezen besteden we veel aandacht aan spreek- en luistervaardigheid, woordenschat en boekoriëntatie.

Bij de schriftelijke taalontwikkeling zijn de kinderen bezig met spellen, begrijpend lezen en creatief schrijven.

In groep 3 wordt ook de weektaak uitgebreid. De kinderen leren hun werk te plannen over meerdere dagen en gaan niet alleen samen spelend leren zoals bij de kleuters, maar ook samenwerken. U kunt hierbij denken aan wereldoriënterende taken, maar ook aan reken- en taaltaken. Verder leren de kinderen zelfstandig te werken. Dit is tevens een belangrijke voorwaarde voor het samenwerken.

De kinderen leren met rekenen het automatiseren van sommen en splitsingen tot en met 10, optellen (erbij) en aftrekken (eraf) tot 20 en de getallenlijn tot 100 (in het eerste halfjaar werken de kinderen in het getallengebied tot 20 en 40), klok kijken, rekenen met geld, meten en wegen. In de schrijflessen leren de kinderen de schrijfletters in blokschrift schrijven. We gebruiken de methode ‘Pennenstreken’. Naast de kennisontwikkeling wordt ook aandacht besteed aan de emotionele en expressieve ontwikkeling, zoals tekenen, handvaardigheid, muziek, dans en beweging.

Heeft u vragen over de Minister Marga Klompéschool?

Contact

Robert Kochplaats 346-348
3068 JD  Rotterdam

010-4206661
info@mmkschool.nl

crossmenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram