Verlof aanvragen voor uw kind

Aanvraagprocedure starten

Het kan zijn dat u buiten de schoolvakanties om extra verlof voor uw kind wilt. Dit dient altijd door middel van het daarvoor bestemde formulier gevraagd te worden bij de directie. Dit geldt ook voor vierjarig kinderen die nog niet leerplichtig zijn. Dit formulier kunt u verkrijgen bij de directie of een leerkracht. Wilt u er rekening mee houden dat extra verlof minimaal acht weken van te voren moet worden aangevraagd?

Meer informatie over extra verlof buiten de schoolvakanties kunt u vinden in onze schoolgids of op de website van de Gemeente Rotterdam.