Zelfstandig leren werken

Groep 4

In groep 4 leren de kinderen rekenen met sommen t/m 100, zoals 27+11 en 43+27. Ook leren ze de tafels. In groep 4 gaan de kinderen verder met spelling en taal. Hiervoor gebruiken we de methode: ‘Taal op maat’. Ze leren nieuwe spellingregels en taalregels over bijvoorbeeld meervouden, zinsbouw of verkleinwoorden. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de woordenschat.

De kinderen lezen ook nog veel. Dat doen ze tijdens technisch met de methode ‘Estafette’ en tijdens begrijpend lezen met de methode ‘Nieuwsbegrip’. In deze groep leren de kinderen de hoofdletters schrijven. De zelfstandigheid en het leren keuzes maken, wordt verder uitgebouwd door de kinderen te laten werken met een weektaak. Wereldoriëntatie wordt steeds belangrijker. Hiervoor kijken de kinderen o.a. met elkaar naar programma’s van School-TV en werken we in blokken van 3 weken uit de methodes ‘Land in zicht’ en ‘In vogelvlucht’. De kinderen krijgen gedurende 3 weken les over een bepaald onderwerp.

De kinderen mogen vanaf groep 4 er ook voor kiezen om op de gang te gaan werken. Op de gang zijn samenwerkplekken en stilwerkplekken te vinden. Zo kiest een kind zelf waar hij of zij op dat moment behoefte aan heeft. De resultaten van de werkstukken worden met de leerlingen besproken en kinderen worden gestimuleerd om ook eens voor een uitdaging te kiezen.

Heeft u vragen over de Minister Marga Klompéschool?

Contact

Robert Kochplaats 346-348
3068 JD  Rotterdam

010-4206661
info@mmkschool.nl

crossmenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram