Tot 100 leren tellen!

Groep 5

In groep 5 wordt doorgewerkt op de basis die in groep 4 is gelegd. Op rekengebied wordt toegewerkt naar de beheersing van de sommen tot 100. Verschillende vormen van tafel-sommen, eenvoudige delingen en een verkenning van sommen tot 10.000 komen aan de orde. Er wordt aandacht besteed aan spelling, taal en woordenschat. Begrijpend lezen en rekenen worden steeds belangrijker. De kinderen gaan vanaf groep 5 meer met de computer werken. Ook in deze groep werken de kinderen met een weektaak. Wereldoriëntatie neemt steeds meer tijd in beslag. We gebruiken dezelfde methodes als in groep 4.

In groep 5 krijgen de kinderen één keer in de twee weken zwemles in het zwembad aan de Zevenkampsering. We werken ernaar toe dat alle kinderen eind groep 6 hun A-diploma gehaald hebben, al is dat geen garantie.

Heeft u vragen over de Minister Marga Klompéschool?

Contact

Robert Kochplaats 346-348
3068 JD  Rotterdam

010-4206661
info@mmkschool.nl

crossmenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram