Kom bij ons kijken

Voor alle ouders

Een goed contact tussen ouders en school bevordert de schoolontwikkeling van kinderen. Daarom vinden wij een open en duidelijke communicatie met ouders en verzorgers belangrijk. Hulp, inbreng en ondersteuning van ouders en verzorgers zijn voor ons van belang. Samen werken en samenwerken aan een goede, brede basis voor ‘onze’ kinderen is daarbij ons uitgangspunt. Een goed contact met de leerkracht is voor u en uw kind belangrijk. Als u vragen heeft of als zaken onduidelijk zijn, is de leerkracht de eerst aangewezen persoon bij wie u terecht kunt.

Medezeggenschapraad (MR)

De MR bestaat uit een groep ouders en leerkrachten, die het beleid van de school mede voorbereiden en bewaken. Daarnaast voorziet de MR de directie en het schoolbestuur van adviezen m.b.t. onderwijskundige, organisatorische, financiële en persoonlijke ontwikkelingen.

Namens het personeel:
Jeanine Walters (secretaris)
Anke Boelema
Jessica Hoks
Renate Bouwens

Namens de ouderbegeleiding:
Quinten Quak (voorzitter)
Laura Spee
Marleen Steffens
Jonne Hartlief

Heeft u vragen aan de medezeggenschapsraad?

Ouderraad (OR)

Onze school heeft een actieve ouderraad. De belangrijkste taak van de oudervereniging is hulp bieden bij het organiseren van activiteiten voor de kinderen zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, het kerstdiner en het coördineren van de hulp die bij deze activiteiten nodig is.

De OR is altijd op zoek naar betrokken ouders die graag een bijdrage willen leveren. Want u zult begrijpen dat de organisatie van deze activiteiten veel tijd kost. Iedere hulp is daarom zeer welkom. Scholen mogen een vrijwillige financiële bijdrage vragen om extra voorzieningen en activiteiten te bekostigen. Aan het begin van het schooljaar wordt u benadert voor de betaling van deze bijdrage van € 50 per kind. Betaling van de kinderbijdrage  is niet verplicht, maar de consequentie van niet betalen kan zijn dat uw kind de deelname aan de activiteiten die van deze bijdrage worden betaald, wordt ontzegd.

Als hoofdregel geldt, dat indien er niet betaald is, geen sprake kan zijn van deelname aan het schoolreisje. Het is echter niet meer mogelijk om alleen de schoolreis te betalen. Voor de goede orde: er zijn altijd diverse betalingsregelingen te treffen met de directie. Het IBAN-nummer van de ouderraad is NL10 INGB 0654085390 t.n.v. RVKO 35 MM Klompé te Rotterdam.

 

Samenstelling OR:
Marjolein van den Abeelen
Kristi Nab
Patricia Klip
Donna Vliet
Iréne Bas
Roxy den Dunnen

Heeft u interesse in of vragen aan de oudervereniging?

Laat het ons weten.

Overig

Contact

Robert Kochplaats 346
3068 JD  Rotterdam

010-4206661
info@mmkschool.nl

crossmenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram