Kom bij ons kijken

Voor alle ouders

Een goed contact tussen ouders en school bevordert de schoolontwikkeling van kinderen. Daarom vinden wij een open en duidelijke communicatie met ouders en verzorgers belangrijk. Hulp, inbreng en ondersteuning van ouders en verzorgers zijn voor ons van belang. Samen werken en samenwerken aan een goede, brede basis voor ‘onze’ kinderen is daarbij ons uitgangspunt. Een goed contact met de leerkracht is voor u en uw kind belangrijk. Als u vragen heeft of als zaken onduidelijk zijn, is de leerkracht de eerst aangewezen persoon bij wie u terecht kunt.

Medezeggenschapraad (MR)

De MR bestaat uit een groep betrokken ouders en leerkrachten, die het beleid van de school mede voorbereiden en bewaken. Daarnaast voorziet de MR de directie en het schoolbestuur van adviezen m.b.t. onderwijskundige, organisatorische, financiële en personele ontwikkelingen.

Namens het personeel:
Jeanine Walters (secretaris)
Anke Boelema
Jessica Hoks
Renate Bouwens

Namens de ouderbegeleiding:
Quinten Quak (voorzitter)
Laura Spee
Marleen Steffens
Jonne Hartlief

Heeft u vragen aan de medezeggenschapsraad?

Ouderraad (OR)

Onze school heeft een actieve ouderraad. De belangrijkste taak van de ouderraad is hulp bieden bij het organiseren van activiteiten voor de kinderen zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, het kerstdiner en het coördineren van de hulp die bij deze activiteiten nodig is.

De OR is altijd op zoek naar betrokken ouders die graag een bijdrage willen leveren, want u zult begrijpen dat de organisatie van deze activiteiten veel tijd kost. Iedere hulp is daarom zeer welkom.  Scholen mogen een vrijwillige financiële bijdrage vragen om extra voorzieningen en activiteiten te bekostigen. Aan het begin van het schooljaar wordt u benadert voor de betaling van deze bijdrage van € 50,- per kind. Betaling van de ouderbijdrage is niet verplicht. Er zijn gedurende het schooljaar diverse activiteiten die vanuit deze ouderbijdrage betaald worden. De schoolreis is hierin de grootste kostenpost. Het betalen van de ouderbijdrage zorgt ervoor dat we leuke, plezierige en leerzame activiteiten voor de kinderen kunnen organiseren. Voor de goede orde; er zijn altijd diverse betalingsregelingen te treffen met de directie.

Als hoofdregel geldt, dat indien er niet betaald is, geen sprake kan zijn van deelname aan het schoolreisje. Het is echter niet meer mogelijk om alleen de schoolreis te betalen. Voor de goede orde: er zijn altijd diverse betalingsregelingen te treffen met de directie.Het IBAN-nummer van de ouderraad is NL44 INGB 0657682799  t.n.v. RVKO 35 MM Klompé te Rotterdam.

 

Samenstelling OR:
Marjolein van den Abeelen
Kristi Nab
Patricia Klip
Laura Cabaret
Iréne Bas
Roxy den Dunnen

Heeft u interesse in of vragen aan de oudervereniging?

Laat het ons weten.

Contact

Robert Kochplaats 346-348
3068 JD  Rotterdam

010-4206661
info@mmkschool.nl

crossmenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram